Loading Events
MŪŽĪBAS SKARTIE / Patriotiski muzikāls stāsts

MŪŽĪBAS SKARTIE / Patriotiski muzikāls stāsts

11. novembris plkst. 18:00
Mūzikas nams Daile, Rīga, Latvija

Pasākuma informācija

“MŪŽĪBAS SKARTIE”
Patriotiski muzikāla mistērija, stāsts par Brīvības cīņām.
Autori: Aleksandrs Čaks, Jānis Lūsēns, Mārtiņš Vilsons
Scenārijs balstīts Aleksandra Čaka poēmu ciklā “Mūžības skartie”
Aktieris Mārtiņš Vilsons, komponists Jānis Lūsēns un mūziķe Evija Mundeciema
ietērpuši Čaka tekstus spēcīgā, patriotiskā, emocionālā un mākslinieciski sensitīvā
valodā, kas ļauj līdzdzīvot un saprast latviešu strēlnieku varonību un neatkarīgas
valsts izveides augsto cenu, kuru viņi samaksāja arī par mūsu brīvību un labklājību.
Dažādos laikos atšķirīgi vērtētais darbs ir viens no svarīgākajiem un mākslinieciski
augstvērtīgākajiem. To svarīgi atgādināt, izmantojot visus mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļus, padarot to saprotamu dažādu vecumu, tautību un reliģiskās piederības
cilvēkiem. Ejot tālāk un iezīmējot nākotnes vīziju, jāizzina pagātni, lai ar cildeniem un
mūsu tautas varoņu pašaizliedzīgiem piemēriem saprastu lietu kārtību un dotu
iespēju augt mums pašiem.
Viens no A. Čaka daiļrades vadmotīviem bija personības brīvība, kas visspilgtāk
izpaudās poēmu ciklā “Mūžības skartie”, kur strēlnieku tēli attēloti kā pilsoniskās un
valstiskās brīvības iemiesojums. Daiļdarba liktenis bija tikpat sarežģīts kā Čaka
dzīve – sākot ar vispārēju atzinību un beidzot ar valsts politiskās vadības un paša
Čaka noliegumu. Cikla tapšana aizsākās 1930. gadā ar poēmas “Strēlnieku
atgriešanās” publikāciju un tūlītēju lasītāju atzinību. Vēlāk, Čakam strādājot Latviešu
veco strēlnieku biedrības izdevumu redakcijā un veidojot žurnālu “Latviešu
Strēlnieki”, viņš satikās un iepazinās ar strēlniekiem un viņu cīņu stāstiem, no kuriem
tapa poēmu cikls “Mūžības skartie”.
Čaka poēmu cikls “Mūžības skartie” ir viens no latviešu literatūras klasikas
stūrakmeņiem un pamatoti ierakstīts Latvijas Kultūras kanonā.
“Klausies savas tautas dunā,
Viņas līksmi sāpjā runā,
Viņas varoņos un nāvē.
Mācies līdz ar viņiem stāvēt
Uzvarai un baismai pretī,
Un nekad vairs kails un netīrs
Nebūsi tu visos mūžos.”

Izrāde 1st 15min
Pirmizrāde 2021.gada 18.novembrī, Rīgā
Iekļauts Latvijas Skolas somas programmā.

Lasīt vairāk...

Atrašanās vieta
Citi pasākumi