No plkst. 17.30 aicinām pulcēties jaunās pastaigu takas galā pie Ventas kalna, lai dotos lāpu gājienā ( līdzi ņemt savu uzpildītu lāpu).

Plkst. 17.45 sākas lāpu gājiens, kas noslēgsies pie Skrundas ev. lut. baznīcas.

Pēc lāpu gājiena Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas Loretas Robežnieces uzruna un himna.

Pasākumā piedalīsie Pūtēju orķestris “Saldus”.

Plkst. 18.00 – Skrundas ev. lut. baznīcas laukumā grupas “DZELZS VILKS” koncerts un salūts.

Lasīt vairāk...

Pasākuma atrašanās vieta

Citi pasākumi