Usmas luterāņu baznīca
ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Usmas luterāņu baznīca

Usmas luterāņu baznīca

Celta no 1997. līdz 2007. gadam.