Pasiekstes vējdzirnavas
ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Pasiekstes vējdzirnavas

Pasiekstes vējdzirnavas

Celtas 1895. gadā. Darbojās līdz 20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem.