Zlēku luterāņu baznīca
ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Zlēku luterāņu baznīca

Zlēku luterāņu baznīca

Zlēku luterāņu baznīca celta 1645.gadā. Baznīcas tornis (1834), veidots gotiskā stila tradīcijās ar kāpņveida kontrforsiem. Krāšņa un mākslinieciski augstvērtīga ir baznīcas interjera iekārta, it īpaši koktēlnieka Hofenšteta no Brēmenes ap 1650.gadu darinātais altāris ar altārgleznu "Kristus zaimošana" un kancele, kas ir uzskatāma par vienu no spilgtākajiem manierisma paraugiem Kurzemē. Savdabīgi ir arī gleznojumi uz baznīcēnu solu galiem, kuri simbolu valodā sludina kristīgās pamācības. Pa kreisi no altāra atrodas bagātīgi ornamentēts Latvijas vecākais bikts sols (16.gadsimta beigas), pa labi 17.gadsimta bikts sols. Ērģeles (1875) darinājis Liepājas ērģeļbūvētājs K.Hermanis.
Raksts pārpublicēts no www.zudusilatvija.lv