Miķeļtorņa luterāņu baznīca
ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Miķeļtorņa luterāņu baznīca

Miķeļtorņa luterāņu baznīca

Patreizējā ķieģeļu baznīca celta 1893. gadā.