ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Burtnieku luterāņu baznīca

Burtnieku luterāņu baznīca

Celta 1688. gadā, tornis - 1866 gadā.